Denk daarover mee op

28 maart aanstaande

'Hoe wonen we op onze oude dag?'

Klik hier om op te geven

voor bijeenkomst 28 maart a.s.

Informatiebijeenkomst Blijven Wonen in Westerwolde

28 maart

 

Thema: Hoe wonen we op onze ‘oude dag’?

Op 28 maart 2019 organiseert de stichting Blijven wonen in Westerwolde in Zaal 12 (op de begane grond) een informatieavond voor inwoners in en rondom Vlagtwedde. Er komen verschillende sprekers en de stichting informeert over een mogelijke locatie.

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel het realiseren van huisvesting voor 55-plussers die graag in Westerwolde willen blijven wonen, maar voor wie onderhoud aan huis en tuin lastig wordt. Een keuze is dan òf het huis aanpassen òf verhuizen.

Dat laatste is niet zo eenvoudig. Menigeen wil graag in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Om dat mogelijk te maken wil de stichting onder andere leegstaande boerderijen verbouwen tot appartementen waar mensen gemeenschappelijk wonen, steun en gezelligheid aan elkaar hebben èn waar de privacy verzekerd is.

Waar gaat het over?

Tijdens deze avond geeft het bestuur van de Stichting informatie over haar plannen op korte termijn en over een mogelijke locatie in Vlagtwedde. Daarnaast is er informatie over de manier waarop een project gerealiseerd kan worden en hoe men zich kan opgeven als aspirant-bewoner.

Namens de gemeente Westerwolde spreekt beleidsmedewerker Bart Gorter over de nieuwe gemeentelijke woonvisie. Hieke van der Kloet, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, gaat in op gemeenschappelijk en levensloopbestendig wonen.

De bijeenkomst in Zaal 12 (op de begane grond), Wilhelminastraat 37 in Vlagtwedde, begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten.

Toegang is gratis, maar wel graag uw komst opgeven, zodat de organisatie weet hoeveel mensen er komen.

Klik hier om op te geven.